Văn hoá đi chùa của người Hàn Mua gạo mua mái ngói viết điều mong ước lên rồi đặt lễ lên Phật gạo sẽ trao cho người đói khổ ngói mình đoán sẽ dùng để xây chùa

Văn hoá đi chùa của người Hàn
Mua gạo, mua mái ngói, viết điều mong ước lên rồi đặt lễ lên Phật, gạo sẽ trao cho người đói khổ, ngói mình đoán sẽ dùng để xây chùa
Văn hoá khá hay mà ko lãng phí, thiết thực
Lần đầu thấy tuyết rơi phần phật vào mặt ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *