Sài Gòn những ngày cuối tháng chín trời vẫn hanh hao nắng

“Sài Gòn những ngày cuối tháng chín, trời vẫn hanh hao nắng. Mùa thu nơi đây không rõ nét như Hà Nội, song người ta vẫn bắt gặp những cánh sao nhỏ xinh nở trắng rộp trên con đường này. Hoa sữa ở Sài Gòn giống như những ký ức đẹp nhất trong một tình yêu cũ. Nó rất hiếm để bắt gặp chứ không phải phố nào cũng có, nhưng vì vậy nó cũng nồng hương hơn so với những con đường cổ kính Hà Nội vào thu.
Mùi hương hoa sữa vừa giây đầu bắt gặp còn ngọt ngào, êm đềm thoáng chốc đã như một mảng luyến tiếc khi nhớ về những kỷ niệm đẹp nhất của thời gian từng yêu, đè nặng lên thâm tâm, nồng nặc đến mức không thở được … Và con người Sài Gòn cũng như những con người nặng tình nặng nghĩa, cứ mãi tìm về bóng hình ngày xưa, đi vòng quanh cuối cùng cũng chỉ tìm về những con phố hoa sữa vào thu.”

Có nhiều người nghĩ rằng khi sống giữa một xã hội còn có nhiều mặt trái tiêu cực vì sao bản thân mình lại phải nỗ lực sống thiện trong khi biết bao người quanh mình chưa nỗ lực sống thiện

Có nhiều người nghĩ rằng , khi sống giữa một xã hội còn có nhiều mặt trái tiêu cực vì sao bản thân mình lại phải nỗ lực sống thiện trong khi biết bao người quanh mình chưa nỗ lực sống thiện ? Như vậy , có phải là tự chọn lấy những thiệt thòi khó khăn cho bản thân mình không ?
Lẽ dĩ nhiên , chúng ta không thể chối bỏ những mặt trái phũ phàng của thực tế đang hiện hành , nhưng chúng ta cũng không nên vì thế mà không nỗ lực vươn lên một nếp sống thiện . Chúng ta không thể chỉ cúi gầm mặt xuống nhìn thực tế nghiệt ngã để rồi bị chìm lút trong thực tế nghiệt ngã …

Ý nghĩa hai chữ hoà nam thánh chúng

Ý nghĩa hai chữ hoà nam thánh chúng
Trong thời khóa hằng ngày của các tự viện, sau thời kinh lúc nào cũng xướng câu Hòa Nam Thánh Chúng. Đối với nghi thức hành trì, trong nghi lễ Phật giáo Việt Nam, khi cử hành Pháp sự, thời khóa, tụng niệm xong, vị chủ lễ xướng hai chữ “Hòa Nam” đại chúng đồng thanh hòa hai chữ “Thánh Chúng” nhằm để biểu hiện lòng qui kính.
“Hòa Nam” tiếng Phạn là Vandana thuộc một trong những cách lễ bái. Vand nghĩa là tán thưởng, tôn sùng; Ana nghĩa là thành tựu. Còn gọi là Bàn Na Mị, Bàn Đàm, Phiền Đạm, Bà Nam, Bạn Đề, Bàn Đàm, Bạn Đạn Nam, Mạt Nại Nam, dịch ý là con lễ, qui lễ, cung kính, độ con, cúi đầu. Đối với bậc Trưởng lão, khi ngõ lời thăm hỏi là biểu thị ý khể thủ, cung kính, xin cứu độ con.
Bộ Xuất Yếu Nghi chép: Hòa Nam nghĩa là cung kính vậy.
Thinh Luận chép: Tiếng phạn là Bàn Na Mị, Trung Hoa dịch là Lễ.
“Thánh chúng” là chỉ cho Phật, Bồ tát, Duyên Giác, Thanh Văn.
Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 45 nêu ra 5 bậc Thánh chúng: “Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, gọi là Thánh chúng”.
Trong Tịnh Độ Tông nói: “Người tu pháp môn niệm Phật thì khi lâm chung Phật A Di Đà và các thánh chúng từ cõi Tịnh Độ đến để tiếp dẫn về cõi nước Cực lạc”.
Chúng ta thường thấy có những bức tranh vẽ cảnh Thánh chúng đến tiếp rước người vãng sanh, đây gọi là “Thánh Chúng Lai Nghinh Đồ”.
nen thanh chung
Như vậy câu nầy nghĩa là: Con xin cúi đầu kính lễ các bậc Thánh Chúng.
“Hành Sự Sao. Tăng Tượng Trí Kính Thiên” chép: “Đến trước Thượng tòa, tháo giày dép, trịch áo bày vai phải, chắp tay bạch: Con cúi đầu mà lễ”.
Trong quyển 27, Luật Ma Ha Tăng Kỳ chép: “Phật dạy, từ nay về sau, nếu ngồi đứng trước người thân khẩu ý phải thành kính:
1/ Thân: Là người trước khi ngồi hoặc đứng, đầu mặt lễ dưới chân, đó gọi là thân.
2/ Khẩu: Là nếu người trước ở xa thì chắp tay cúi đầu, nói lời lễ kính “Hòa Nam”, đó gọi là khẩu.
3/ Nếu đi sau lưng nên chắp tay làm khởi ý cung kính, đó gọi là tâm cung kính.
Nếu thấy Thượng tòa đến mà không đứng dậy cung kính lễ bái thì phạm tội Việt Tỳ Ni. Cũng chính là nói, đối với các bậc Trưởng lão, Thượng tòa phải biểu hiện lòng tôn kính, miệng nên xưng là Hòa Nam”.
Quyển 39, Luật Thập Tụng chép: “Xưng gọi Hòa Nam nghĩa là lời nói, nếu thân khom xuống thì tâm thanh tịnh”.
Bộ “Pháp Tập Danh Số Kinh” bằng Phạn Văn chép: Hòa nam là một trong bảy loại lễ kính.
6
Bảy pháp lễ kính trong nhà Phật là:
1/ Ngã mạn lễ: Thân tuy lễ bái nhưng không có lòng tôn kính, bên ngoài xem như là cung kính nhưng mà bên trong thì đầy lòng ngã mạn.
2/ Cầu danh lễ: Muốn được người khác khen ngợi mình tu hành siêng năng, nên dối hiện oai nghi thường thực hành lễ bái, miệng niệm danh hiệu Phật mà tâm thật là rong ruỗi bên ngoài.
3/ Thân tâm lễ: Miệng niệm danh hiệu Phật, trong tâm quán tưởng tướng tốt Phật, thân nghiệp ân cần, cung kính cúng dường không có ý niệm nào khác.
4/ Trí tịnh lễ: Huệ tâm lanh lợi, đạt đến cảnh giới Phật, trong ngoài thanh tịnh, không ngăn ngại như hư không.
5/ Biến nhập pháp giới lễ: Thân tâm mình sáng như pháp giới, không lìa pháp giới xưa nay, chư Phật không lìa tâm mình, tâm mình không lìa chư Phật, tánh tướng bình đẳng, vốn không có thêm bớt, lễ 1 Phật tức là lễ tất cả chư Phật.
6/ Chánh quán tu hành lễ: Nhiếp tâm chánh niệm, đối trước đức Phật thì cũng giống như tự lễ Đức Phật ở tự thân.
7/ Thật tướng bình đẳng lễ: Trong phép chánh quán trên, vẫn còn có lễ có quán, tự thân và Phật đều khác, nay thực hành một lễ nầy, không còn phân biệt tự thân và Phật, phàm Thánh như nhau, thể dụng không hai.
Quyển 3, Nam Hải Ký Qui Nội Pháp Truyện, quyển 4, Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương; Huyền Ứng Nhất Thiết Kinh chép: Tất cả những sách trên đều cho rằng Hòa Nam là âm đọc bị lệch, nên đọc là Bạn Đệ, Phiền Đạm, Bàn Đàm,…tuy nhiên đây thuộc về ngôn ngữ văn tự.
Đối người đệ tử Phật, nhằm thể hiện lòng tôn kính đối với bậc phước huệ vẹn toàn, nên đem 5 vóc đầu thành đảnh lễ.
Khi lên chùa hành lễ, xem như Phật đang hiện hữu chứng minh những việc mà mình đang làm, vì đó là một thời khóa tu tập cần thiết đối với một người tin Phật, để chuyển hóa ba nghiệp, chứ không phải là một thủ tục hằng ngày, được như thế thì thân tâm hợp nhất, cung kính siêng năng, đạo tâm không lui sụt, tiêu trừ các hệ lụy khổ đau./.
◊-◊———————————————————-◊-◊

Nhưng nhiều thế kỷ trôi qua các đế chế cả biển lẫn đất liền khi thì được thành lập khi thì bị tan rã và thế giới trải qua kỷ nguyên các quốc gia dân tộc xuất hiện trên tàn tích của những đế quốc tan rã và thế kỷ 21 đã đến hiện đại được thay thế bằng hậu hiện đại và đế chế một lần nữa lại lên ngôi 2 780 more words https caphesach wordpress com dia chinh tri the gioi v

Nhưng nhiều thế kỷ trôi qua, các đế chế, cả biển lẫn đất liền, khi thì được thành lập, khi thì bị tan rã, và thế giới trải qua kỷ nguyên các quốc gia – dân tộc, xuất hiện trên tàn tích của những đế quốc tan rã, và thế kỷ 21 đã đến, hiện đại được thay thế bằng hậu hiện đại, và đế chế một lần nữa lại lên ngôi. [ 2,780 more words ]
https://caphesach.wordpress.com/…/dia-chinh-tri-the-gioi-v…/

PHIM CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT Bộ phim gồm 54 tập được sản xuất tại Ấn Độ phụ đề Việt Ngữ

PHIM CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT….
Bộ phim gồm 54 tập, được sản xuất tại Ấn Độ, phụ đề Việt Ngữ.
….Giữa thời Đạo Pháp phân hóa, lòng người ly tán, đứng phân vân trước quá nhiều nẻo đường, dù đời vẫn còn nhiều bậc Chân Tu, Ẩn Tu đạo hạnh, nhưng cạnh đó vẫn có nhiều ngôi Chùa mặt tiền hoành tráng, cùng các sư tăng trá hình, biến thái…. thiết nghĩ, cũng nên bỏ một vài khoảng thời gian thư giãn, để tìm về cội nguồn, cuộc đời Phật , nơi chính đất Phật….
Link phim: https://www.youtube.com/watch…
Thành tâm cầu mong mối thiện duyên đến với từng người trong chúng ta, để sớm tìm được đường về Bến Giác…..

Yêu cả vết thương lòng Cảm ơn các nhà báo ở SGGP đã dành cho mình những dòng ưu ái

Yêu cả… vết thương lòng
Cảm ơn các nhà báo ở SGGP đã dành cho mình những dòng ưu ái. Trong rất nhiều điều ưu ái, các bạn đã không ngại nhắc cả đến vết thương lòng của mình nữa: sưu tầm sử thi, in sách rồi bán mãi chả được, thành ra nợ nần, hu hu…
Cảm ơn bạn bè anh chị em trong thời gian qua đã ủng hộ NQT bằng việc mua giúp cuốn sử thi Bahnar!
NQT – pleikucafe.com
PS. Ảnh này của nhà báo Hoàng Ngọc (Gia Lai) chưa được chú thích khi sử dụng. Xin lỗi bạn HN.

“Một trong những người được đồng bào dân tộc Ba Na hay nhắc tên là ông Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai. Ông Tuệ bảo: “Đúng là tôi hay xuống nhà nghệ nhân thật. Có lẽ công việc đã chọn tôi và tôi cũng yêu thích công việc đó. Với tôi, sử thi là viên đá có cuộn ngọc, cuộn vàng bên trong nên rất quý. Sử thi Ba Na được lưu giữ trong đầu các nghệ nhân, mà những người này đều đã già, trong khi lớp trẻ không chịu học, không còn đam mê. Tôi yêu quý sử thi và sẽ rất buồn nếu loại hình này bị mất đi. Nghĩ thế, tôi quyết định tự gom các bài hát kể sử thi đang “ghi” trong đầu các nghệ nhân để tự mình cất giữ, khi có điều kiện sẽ dịch thuật, in sách đưa ra cộng đồng”.
Khoảng 30 năm trước, chàng thanh niên Nguyễn Quang Tuệ mang ba lô rong ruổi đến nhà các nghệ nhân hát kể sử thi, nhờ họ kể lại để ghi âm. “Nhà họ khá xa nhà tôi, thậm chí cách nhau cả 100km, đường lại khó đi. Hồi đấy phương tiện ghi âm rất khó kiếm, tôi dành dụm lắm mới mua được cái máy cassette. Do mỗi bài sử thi rất dài, các nghệ nhân không thể kể hàng ngày, hàng đêm nên vừa ghi vừa chờ nghệ nhân, vì thế phải mất nhiều ngày mới ghi xong. Những bài sử thi ghi được bằng băng, tôi mang về cất trong thùng xốp cẩn thận. Sau này khi có điều kiện mua máy ghi âm và máy quay chuyên dụng, việc sưu tầm dễ dàng hơn một chút. Ghi âm xong rồi chẳng lẽ để đấy, nếu để lâu cuốn băng ghi sẽ mốc meo, hư, tôi quyết định sẽ dịch và in ra sách các bài hát sử thi đã ghi âm”, ông Tuệ cho hay.
Để in sách sử thi Ba Na, việc đầu tiên ông Tuệ làm là tìm đến những người rành dịch thuật và tuyển chọn ra những nghệ nhân phù hợp. Để dịch hiệu quả hơn, có thời điểm ông đưa người dịch xuống làng cùng nghe nghệ nhân hát. Phải mất thời gian dài, thậm chí cả năm trời mới dịch xong một bản sử thi. Sau đó, mới đem in thành sách. Đến nay, ông Tuệ đã in được 10 cuốn sách sử thi Ba Na, trong đó có cuốn kinh phí do nhà nước hỗ trợ, có cuốn do ông tự bỏ tiền ra in. Riêng cuốn sử thi mới in gần nhất, ông in 500 cuốn với giá 60 triệu đồng, đến nay chỉ mới trả tiền in 15 triệu đồng, số tiền còn lại đang nợ. “Sách in ra không bán được. Tôi biết thế, nhưng công sức sưu tầm, dịch thuật thì phải in để cộng đồng biết đến sử thi”, ông chia sẻ. Đến nay, ông đã ghi âm hàng trăm bài hát kể sử thi và hiện vẫn đang tiếp tục công việc này.
Không chỉ sưu tầm sử thi, ông còn là người khởi xướng chương trình “Chung tay bảo tồn sử thi Ba Na Tây Nguyên”. Chương trình này triển khai được 2 năm với mục đích kêu gọi bạn bè hỗ trợ kinh phí cho các nghệ nhân hát sử thi Ba Na. Cầm danh sách ký nhận tiền cũng như hình ảnh trao nhận quà cho các nghệ nhân, ông Tuệ nói: “Hỗ trợ được một ít nhưng cũng đỡ phần nào cho nghệ nhân. Tôi thấy vui lắm”. Theo ông Tuệ, hành động kêu gọi hỗ trợ xuất phát từ việc thấy các nghệ nhân hát kể sử thi đã già yếu, không lao động nặng nhọc được nữa, cuộc sống khó khăn, lại chẳng có chế độ gì.
Một mình không làm được, nhưng nhiều người tham gia sẽ đỡ hơn, thế là ông lên mạng xã hội kêu gọi mọi người giúp đỡ. Cũng may ý nguyện của ông nhận được sự ủng hộ. Hiện ông đã kêu gọi được hơn 105 triệu đồng hỗ trợ cho việc bảo tồn sử thi Ba Na. Với số tiền này, ông và bạn bè dùng để “trả lương” mỗi nghệ nhân 300.000 đồng/tháng. Tổng cộng có 8 nghệ nhân Ba Na hát kể sử thi ở 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum được nhận tiền hỗ trợ. Đây đều là những người tài giỏi, trên 65 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn và chưa được hưởng một chế độ chính sách nào”.
Nguồn: http://www.sggp.org.vn/mai-nay-ai-hat-su-thi-gin-giu-su-thi…

Những năm tháng tuổi trẻ yêu một người thực ra chúng ta có thể làm rất nhiều điều điên rồ

Những năm tháng tuổi trẻ yêu một người thực ra chúng ta có thể làm rất nhiều điều điên rồ. Nhưng rồi đến một lúc nào đó chúng ta nhìn lại, chúng ta mới nhận ra thì ra tất cả đều chỉ là trải nghiệm.
Chúng ta bước qua vô vàn cái sai để tìm được cái đúng. Nhưng chúng ta cũng phải bước qua vô vàn cái đúng để nhận ra cái gì phù hợp, cái gì không.
Sau cùng thì tình yêu cũng chỉ là nhất thời. Thứ mà chúng ta cần không phải là tình yêu đốt cháy năm tháng ngắn ngủi để rồi sau đó để lại tàn tro nguội lạnh, mà là người sẽ giữ ấm trái tim ta, xuyên suốt một cuộc đời. Thứ sau cùng chúng ta cần, cũng chỉ là một niềm tin, một lời hứa trọn đời trọn kiếp…
Chắc gì người mà chúng ta lựa chọn ở bên cả đời là người mà chúng ta yêu nhất? Sự thât có lẽ không phải là người mà chúng ta yêu nhất, mà là người chúng ta nghĩ phù hợp với mình nhất. Trong đời chúng ta có thể yêu nhiều lần, yêu nhiều người, phần nhiều chỉ là người ngang đường để lại cho chúng ta một chút ký ức, nhưng cũng sẽ luôn có một mối tình khiến cho chúng ta nhớ mãi không quên, hối tiếc, muốn được làm lại, được quay lại. Thứ tình yêu ấy chỉ xuất hiện một lần trong một cuộc đời, còn người mà chúng ta dừng chân ở bên cả đời…chúng ta lựa chọn, có lẽ cũng không thể nào chỉ vì yêu không thôi…

Hai ngày hạnh phúc tại chùa Phúc Minh

Hai ngày hạnh phúc tại chùa Phúc Minh:
Để ra được ý tưởng ngày hội Thư Pháp Thực Dưỡng tại chùa vào 1 trong 3 ngày 20-22 âm lịch tháng chạp (sáng đi chiều về): cụ Lược muốn ngày hội này…
Phải trở thành ngày hội lớn của dân tộc? Có căng biểu ngữ và pano… và…
Bắt đầu từ chùa Phúc Minh, sư trụ trì hoan hỉ đồng ý rồi nhé?
Cụ thích chương trình Thiền ăn và Thiền đi chơi…
Cụ muốn chùa nào cũng có ngày hội như vậy…
Cụ Lược chấm điểm khâu tổ chức và thu phí giá rẻ của chúng ta… cũng chấm điểm mảng Thiền Ăn nữa.
Bữa sáng do TDNT dana tại chùa, có gói Kim Châm của Nhật mang đến sử dụng:

Chú Huy Lân là giáo viên dạy Toán tr Kinh Tế Quốc dân là 1 trong những cây đa cây đề tinh thần của ngành Thực dưỡng được bác Vương Từ và bác Tuyết rất quí

Chú Huy Lân là giáo viên dạy Toán tr Kinh Tế Quốc dân là 1 trong những cây đa cây đề tinh thần của ngành Thực dưỡng được bác Vương Từ và bác Tuyết … rất quí??? Vì chú Lân tóm ngay cái thần của pp này “SỐNG VUI” và sống như thế được khi vẫn ăn uống bình thường!? Còn những ng “ăn đúng” khác thì lại hơi tí là nổi sân??? Ha ha.Minhthai NguyenVịnh HoàngNgô Ánh Tuyết. nhóm TD HN đầu tiên phi tổ chức mà lại “gắn kết lỏng lẻo” mấy chục năm đã lần lượt qui tiên vì tuổi già… may vẫn còn chú! Hôm nào ace TD bạn lành của cháu sẽ đến thăm chú nhé. Chú dạy cho gia đình tôi cách “buôn bán” từ 1988… cha tôi rất quí chú vì chú vừa thông minh lại vừa học rộng biết rất nhiều điều mà có khi ng như bạn Hoàng Việt Nhật nên cần theo học???
Chú dạy tôi cách bấm trên tay thôi là đủ để an hơn 100 ngôi sao của một lá số tử vi… cha tôi toàn đòi phong chú mà làm thủ tướng từ đầu thập niên 80 để cho dân được nhờ.
Năm nay sẽ mời chú và gia đình chú tham dự 2 ngày tại Côn Sơn giao lưu văn hoá ẩm thực v ng Nhật vào tháng 10: ngày 21,22. Đan Tâm NguyễnĐặng Ngọc Viễnn
HN có nhiều ng TD thứ “gộc” không làm về TD chỉ là để sống vui nhiều năm nay. Đó mới chuẩn TD xịn??? Nay sẽ mời nhóm ng “ở ẩn” Ha NguyenPhạm Tân HưngBui Xuan Truong này ra giảng dạy về pp Sống Vui cho ng ăn TD “đúng” và “làm về TD”…
Vịnh Hoàng
Chú Nguyễn Huy Lân
Trong ảnh chú ngồi cạnh tôi (mặc quần mầu cá vàng) cô Lý đứng tít hàng sau bên phải.
Sau mấy chục năm chỉ có cô Lý là th sát cánh mình nhiều thứ cùng đồng hành…

Bà ấy sinh năm 1981 ngơ ngơ thơ thơ và mơ mộng

Bà ấy sinh năm 1981, ngơ ngơ thơ thơ và mơ mộng.
Thôi đc, một ngày ko nắng, bà ấy add fb tui và nói: – thấy đằng ấy đẹp, cho add fb nhé! Tui ko biết bà! Thấy kiểu nói tưng tửng thì add thui.
Ai ngờ gặp phải đúng mụ làm sách.
1981 đó! Mơ mộng ghê mà lại giờ còn có vụ áp dụng 4.0 làm xuất bản. Đầu sách mụ ấy in ko nhiều nhưng số lượng 1 tựa là phải 10k là ít nhất.
Ok! Bà giỏi!
Nói zậy, ca ngợi zậy vì bà với cái sự mơ mộng, hỏi tôi về điểm chung của bản thảo cho sách mới, tui nói, nhân vật của tui đều dành cả cuộc đời họ để làm việc đó, nên họ thành công và trở thành nghệ sĩ thế giới!
Bà nói, ok, vậy tên sách mới của bà sẽ là:
“CẢ CUỘC ĐỜI DÀNH CHO VIỆC NÀY”!
P/s: bạn tui mà ko like tui vụ tên và sách mới tui sắp ra mắt, là tui sẽ giận đấy! ??