Nhưng nhiều thế kỷ trôi qua các đế chế cả biển lẫn đất liền khi thì được thành lập khi thì bị tan rã và thế giới trải qua kỷ nguyên các quốc gia dân tộc xuất hiện trên tàn tích của những đế quốc tan rã và thế kỷ 21 đã đến hiện đại được thay thế bằng hậu hiện đại và đế chế một lần nữa lại lên ngôi 2 780 more words https caphesach wordpress com dia chinh tri the gioi v

Nhưng nhiều thế kỷ trôi qua, các đế chế, cả biển lẫn đất liền, khi thì được thành lập, khi thì bị tan rã, và thế giới trải qua kỷ nguyên các quốc gia – dân tộc, xuất hiện trên tàn tích của những đế quốc tan rã, và thế kỷ 21 đã đến, hiện đại được thay thế bằng hậu hiện đại, và đế chế một lần nữa lại lên ngôi. [ 2,780 more words ]
https://caphesach.wordpress.com/…/dia-chinh-tri-the-gioi-v…/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *