CỦA IÔT TÔI CỦA LÀ CỦA TÔI TÔI CỦA như nhau LÀ TÔI CỦA TÔI VỚI TÔI ỦA AỦ TÔI LÀ TÔI CỦA CỦA TÔi Như nhau LÀ TÔI CỦA TÔI VÀ CỦA AT TA CỦA LÀ CỦA TA TA CỦA như nhau LÀ TA CỦA TA HOẶC TA ỦA AỦ TA LÀ TA CỦA CỦA TA như nhau LÀ TA CỦA TA Như một hình là như này MA AM như hai trang và giữa là ơ a ờ a gáy sách nằm giữa thuộc hai trang thuộc ơ a ờ a quyểnsách book đó hai trang nào là chúng úp lại là như này

CỦA IÔT TÔI CỦA

CỦA TÔI TÔI CỦA như nhau

TÔI CỦA TÔI
VỚI
TÔI ( ỦA AỦ ) TÔI

TÔI CỦA CỦA TÔi Như nhau

TÔI CỦA TÔI

CỦA AT TA CỦA

CỦA TA TA CỦA như nhau

TA CỦA TA
HOẶC
TA ( ỦA AỦ ) TA

TA CỦA CỦA TA như nhau

TA CỦA TA
Như một hình là như này
”MA AM” như hai trang và giữa là ơ(a)/ờ(a) gáy sách nằm giữa thuộc hai trang thuộc ơ(a)/ờ(a) quyểnsách(book) đó hai trang nào là chúng úp lại là như này
CỦA IÔT TÔI CỦA

CỦA TÔI TÔI CỦA như nhau

TÔI CỦA TÔI

TA !ỦA!AỦ! TA

TA !ỦA!ỦA! TA
TẠI
TA ( ỦA AỦ ) TA

TA CỦA CỦA TA như nhau

TA CỦA TA
A! BA(3)
Và khi ta có, và ta cũng có hiểu lũ ta, bọn ta, đôi ta lật qua, và lật đến lần nữa, vật/điều là nó có ấy hai chiều nhiều thuộc hai bên nhiều tại vì kiêm bên nhiều cả thuộc tui(us) là ơ Mình(We) đây cả, tại cả kiêm đôi bên nhiều thuộc đôi ta, bọn ta, lũ ta, ơ! này, ô!, ta của bạn ta là ta của ta, ta là anh ta là ta và nữa, ta là chị ta là ta tại đây bọn ta(me, moi)}ta cả, ơ(a) đôi ta thuộc tui(us) tại đây ờ ta là anh ta(me) là ta(me) và nữa, ta là chị ta(me) là ta(me), ơ này, bọn ta(me), lũ ta(me), tụi ta(me) là Việt nghĩa thuần Việt, và cũng là đôi ta ừ hai ta(me) đây, khác tới chúng là anh nọ(him) và chị kia(her) đó khác đây ơ, ừ!.. ta là anh ta(me, moi)}ta, là ta, và nữa ơ này, ơ, ừ!..ta là chị ta(me, moi)}ta, là ta ở tại đây khác tới đâu kìa anh nọ(him) và chị kia(her).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *