Có nhiều người nghĩ rằng khi sống giữa một xã hội còn có nhiều mặt trái tiêu cực vì sao bản thân mình lại phải nỗ lực sống thiện trong khi biết bao người quanh mình chưa nỗ lực sống thiện

Có nhiều người nghĩ rằng , khi sống giữa một xã hội còn có nhiều mặt trái tiêu cực vì sao bản thân mình lại phải nỗ lực sống thiện trong khi biết bao người quanh mình chưa nỗ lực sống thiện ? Như vậy , có phải là tự chọn lấy những thiệt thòi khó khăn cho bản thân mình không ?
Lẽ dĩ nhiên , chúng ta không thể chối bỏ những mặt trái phũ phàng của thực tế đang hiện hành , nhưng chúng ta cũng không nên vì thế mà không nỗ lực vươn lên một nếp sống thiện . Chúng ta không thể chỉ cúi gầm mặt xuống nhìn thực tế nghiệt ngã để rồi bị chìm lút trong thực tế nghiệt ngã …

Một trả lời cho “Có nhiều người nghĩ rằng khi sống giữa một xã hội còn có nhiều mặt trái tiêu cực vì sao bản thân mình lại phải nỗ lực sống thiện trong khi biết bao người quanh mình chưa nỗ lực sống thiện”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *