CHỢT NGHE TÙY HỨNG QUA CẦU Thoáng nghe Tùy hứng qua cầu Cho tôi tìm đến nơi đầu sông xanh Con thuyền ba lá trôi nhanh Chở khao khát để làm thành câu ca Ước gì là một cánh hoa Trôi liu riu giữa hiền hòa dòng sông Ước gì bao nỗi nhớ mong Cũng thành câu hát bằng lòng đi em Để rồi khi ánh trăng lên Không ai ngồi khóc thầm bên dốc cầu Lời ca tưởng đã cũ nhàu Sao Tùy hứng lại bắt đầu từ tôi

CHỢT NGHE “TÙY HỨNG QUA CẦU” Thoáng nghe “Tùy hứng qua cầu” Cho tôi tìm đến nơi đầu sông xanh Con thuyền ba lá trôi nhanh Chở khao khát để làm thành câu ca Ước gì là một cánh hoa Trôi liu riu giữa hiền hòa dòng sông, Ước gì bao nỗi nhớ mong Cũng thành câu hát “bằng lòng đi em…” Để rồi khi ánh trăng lên Không ai ngồi khóc thầm bên dốc cầu. Lời ca tưởng đã cũ nhàu Sao Tùy hứng lại bắt đầu từ …tôi?!! Hồng Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *